preloader
Hakkımızda

Galaksity

   Vatandaş odaklı hizmet vermekle mükellef kurumların sundukları yerel hizmetleri daha erişilebilir, daha az maliyetli ve hızlı sunulabilmesinin en akılcı yolu akıllı şehir konsepti ile mümkündür.
Kent bilgi sistemleri, ulaşım sistemleri, sağlık ve eğitim sistemleri üzerinden elde edilen büyük veriyi kentlilerin hayatını kolaylaştırma amaçlı kullanılabilir duruma getirmek işin ilk adımını oluşturmaktadır.
Kurulmak istenen sistemlerin ne denli hayatı kolaylaştırdığının önemi kadar, kuruluşların bu sistemleri edinmek durumunda oldukları şirketlerin yaklaşımı da hayli önemlidir. Şirket kurucu kadromuzun geçmiş kamu tecrübeleri, yeni bir şirket olmamıza rağmen bizi bir adım öne geçirmektedir. Firma olarak başta çalışanlarımıza verdiğimiz değer, çalışanlarımızın ürettiği ürünün kaliteli ve dünya standardında olmasını sağlamaktadır. Hızla büyüyen ve gelişen bir çok şirketin geri plana attığı çalışana değer, çalışana ve müşteriye saygı her ne koşulda olursa olsun doğruyu söyleme ahlakının gün geçtikçe yerini kapitalist düşüncelerle hareket edilmeye bırakmasını üzülerek gördüğümüzden dolayı yepyeni bir oluşumla çalışmalara başlamış bulunmaktayız.

X